Vask og rens av marmor

Alt du trenger å vite om vask og rens av marmor
Marmor er en investering som kan vare i flere generasjoner om man tar godt vare på den. Derfor er det vel verdt investeringen med ordentlig vask og vedlikehold underveis. Marmor er en metamorf bergart, og derfor er den porøs og «myk».
Materialets mykhet tillater variert og godt design, men krever samtidig at man må vøre aktsom ved søling på natursteinens overflate. Vær spesielt oppmerksom ved søl av syreholdige væsker, altså væsker der PH-verdien er lavere enn 7.

Generell informasjon om marmor finner du på portalens hovedside.

Daglig renhold: Preventive tiltak for marmor

Spesielt for benkeplater, baderomsplater og bordplater laget av marmor, er det mulig å være føre var slik at man hindrer skader. Det bør iverksettes rutiner som reduserer søl av syreholdige væsker i størst mulig grad. Hvilket tiltak som er hensiktsmessig i hvert tilfelle kommer an på den daglige bruken. Et typisk eksempel er å bruke glassbrikker under glassene ved servering av alkoholholdige eller andre syreholdige drikker. Dette hindrer syren i å trenge ned i marmoren og angripe den kjemiske strukturen i materialet.

Et annet preventivt tiltak, som gjelder spesielt for marmorgulv, er å beskytte marmoroverflaten mot sand og møkk. Det kan enkelt gjennomføres ved å bruke en tørr mopp til å feie over gulvene et par ganger om dagen. Småstein og grus kan lage riper og hakk i marmor-overflaten. Dette kan igjen føre til at en mer inngående og kostbar rehabilitering må gjennomføres. For renhold av gulv og trapp i bedriftslokaler eller andre lokaler med mye trafikk, er det lurt å sette opp systemer med matter i soner og periodisk renhold.

I de tilfeller hvor søling allerede har inntruffet, bør det umiddelbart vaskes med papirtørk og vann eller en mild blanding av vann og oppvasksåpe. Til slutt skylles det med rent vann. Prosessen kan gjentas til flekken er borte.

Før rengjøringen i det hele tatt starter, er det viktig å være klar over at det aldri skal benyttes skrubbeverktøy eller rengjøringseffekter som er harde og kan forårsake riper. Rensemidler med kjemisk eller syreholdig innhold må unngås. Bruk heller aldri rensemidler som er sterke før du har fått bekreftet at dette er i orden! Ved tvil bør en rådføre seg med fagfolk innenfor renhold og restaurering av naturstein.

Dersom marmor benyttes i lokaler der det er mye vannsøl som for eksempel bad, er det anbefalt å bruke en nal til å fjerne vann i etterkant av vannsølet.

Vask av marmor

Daglig renhold kan utføres med rene og myke bomullskluter og mopper sammen med nøytral såpe eller natursteinsåpe. Etter vask anbefales det å tørke av overflaten med en tørr mopp eller bomullsklut. På den måten er man helt sikker på å unngå striper og vannmerker.

Det daglige renholdet er meget viktig for vedlikehold av marmor da småstein og sand kan føre til riper i overflaten, spesielt på marmorgulv. Godt renhold og gode preventive tiltak som nevnt ovenfor, vil minske behovet for mer inngående vedlikehold i form av reparasjon og restaurering.

Spesialkompetanse på renhold av marmor

Stonetech er en nisje- og kunnskapsbedrift som har spesialisert seg på rengjøring, vedlikehold og reparasjon av naturstein, som marmor, i hele landet siden 2002. Metodene vi benytter er en kombinasjon av godt utviklet teknologi og teknikker som er tuftet på forskning rundt rensing av marmor. I tillegg benytter vi oldtidens metoder der det fungerer.
Kontakt oss
Stonetech utfører både rengjøring og rens av marmor, samt fugerens der det er nødvendig.

Rens av marmor

I Stonetech renses og vaskes alt av marmor. Dette skjer naturlig nok på en måte som er maksimalt skånsomt for materialet. Fordelen med å få marmor profesjonelt renset, er ikke bare at man blir kvitt skjolder eller flekker. Det finnes nemlig en del relevante metoder for etterbehandling som ivaretar natursteinen slik at fremtidens vedlikehold og kostnader blir minimalisert.

Fugerens

Vi utfører rens av fuger som omgir marmor eller annen natursten. Over tid blir fugene ofte misfarget.
Her er et eksempel på et terrazzo-gulv som har blitt slipt.

Fjerning av rust på marmor

Ved hjelp av spesialrensemidler kan rust fjernes fra marmor og annen naturstein. I tillegg har vi nå muligheten til å forebygge mot rust i fremtiden.
Kontakt oss

Fasadevask på marmor-bygg

Stonetech er spesialister på rengjøring av utvendige fasader. Fasader av naturstein bør ikke rengjøres av andre enn fagfolk. Det er mange forhold å ta stilling til; ikke bare de forholdene som har med selve rengjøringen å gjøre. Blant annet må spesielle forhåndsregler tas i de tilfellene der det er snakk om verneverdige bygg. Dessuten er det nødvendig med spesialutstyr for å utføre en lovlig og hensiktsmessig rengjøring.

Stonetech tilbyr tre forskjellige typer rengjøring innen rengjøring av fasader:

  • Vask og spyling med og uten kjemikalier.
  • Blåserensing (sandblåsing, tørrisblåsing og sandvasking)
  • Manuell mekanisk rengjøring

Les mer om fasaderengjøring!