Terrazzo og vedlikehold

Alt du trenger å vite om terrazzo og vedlikehold
Terrazzo er et materiale som kan holde seg i mange år dersom det tas godt vare på. Det er viktig å være oppmerksom på at visse typer vedlikehold krever god rengjøring først. Vi har allerede beskrevet gode rutiner for rengjøring av terrazzo tidligere i terrazzo-portalens artikkel om renhold. I mange tilfeller vil det være fordelaktig med rens utført av profesjonelle aktører. Da unngår man unødige skader på flater som brukes mye, som for eksempel terrazzo-gulv i bedriftslokaler.

Les generell informasjon om terrazzo på portalens hovedside!

Hvorfor krever terrazzo vedlikehold?

Over tid vil selv vanlig bruk av terrazzo føre til behov for vedlikehold. Til tross for at det er et slitesterkt materiale, er det vanlig at riss, hakk og andre skader oppstår over tid. Her er noen av de vanligste årsakene til at skader på terrazzo oppstår:

  • Sand og småstein som er tråkket inn fører til riper, riss eller i hakk.
  • Smuss fra småstein tråkkes ned i overflaten på terrazzoen.
  • Etseskader etter alkoholholdige drikkevarer, skurekrem osv.
  • Sårskader i trapper (naturstein av trapper er svært utsatt).
  • Sårskader i gulv, trapper og annet inventar etter bytting av lokaler.

Ved bruk av terrazzo i bedriftslokaler er det lurt å benytte kompetanse som spesialiserer seg på vask og vedlikehold av trapper. Det skyldes at materialet i trapper er mer utsatt for slitasje, og derfor blir det enda mer viktig med vedlikehold og preventive tiltak.

Rehabilitering av terrazzo

I hovedsak skiller vi i Norge mellom enkel rehabilitering og total rehabilitering av naturstein som terrazzo. Hvilken som velges kommer an på omfanget av skaden og hvor bra resultat man ønsker.

Enkel rehabilitering av terrazzo

I denne kategorien dreier det seg om arbeid på overflaten som ikke har særlig innvirkning på selve strukturen i materialet. Leverandøren danner en matt hinne på overflaten. Ved hjelp av poleringspasta og diamanter bygges hinnen videre opp til den blir blank og skinnende.

Total rehabilitering av terrazzo

Denne formen for behandling tar form med sliping i flere steg. Den egner seg til å fjerne mer av riss, riper og skader i overflaten.

Her kan du se noen bilder med eksempler på før og etter fjerning av flekker på naturstein.

Spesialkompetanse på vedlikehold av marmor

Stonetech er en nisje- og kunnskapsbedrift som har spesialisert seg på rengjøring, vedlikehold og reparasjon av naturstein som terrazzo i hele Norge siden 2002. Vi behandler på en måte som tar hensyn til de forskjellige typene av terrazzo, samt kundens preferanse i forhold til utseende og stil.
Kontakt oss
Stonetech har kompetanse på, og utfører, både reparasjon, restaurering, behandling og annet vedlikehold av terrazzo.

Terrazzo; sliping og polering

Vi har det nødvendige utstyret som skal til for å polere terrazzo gulv og andre flater på en optimal måte. Disse maskinene gir oss muligheten til å tilpasse poleringen slik at den samsvarer med terrazzoens grovhetsgrad og struktur. Terrazzoens ingredienser er også utslagsgivende for om det må utføres tørr-polering eller våt-polering. De tre variantene matt slipt, slipt og polert og smussforsterket terrazzo krever alle unik og tilpasset behandling som kun fagfolk kan utføre.
Kontakt oss

Reparasjon av terrazzo benkeplater

Stonetech hjelper deg med reparasjon av terrazzo benkeplater. Enten det dreier seg om standard benkeplater for bedrifter eller historiske kuriositeter.

For behandling av antikvariske benkeplater og andre artefakter, velger vi passende teknologi for restaurasjon og utfører hensiktsmessige tiltak deretter.
Kontakt oss

Re-innsetting av farge

Over tid kan fargen på terrazzo bli mattere. Vi kan hjelpe deg med å gi den sin originale farge tilbake.
Kontakt oss