Fasaderens

Vi kan fasaderens
Vårt personnel er opplært til å vurdere følgende:
 • Valg av hensiktsmessig trykk fra 20 – 200 BAR
 • Spredning av vann
 • Valg av dyser for spredning
 • Avstand til materiale
 • Hardheten på fug
 • Temperatur på underlag
 • Behov for forvanning og valg av dyser
 • Sensitive materialer og av historisk verdi
 • Avdekking av kritiske punkter:
  • Tilslutning til vinduer
  • Oppbygning av fasadeplater (kassetter/panel)
  • Samtale med arkitekt, konservator
  • FDV
Alle våre vurderinger er vurdert etter et forsiktighetsprinsipp og skånsomme metoder vurderes. Vår kunnskap og vurdering av ovnefornevnte punkter gjør at vi alltids prøver å unngå bruk av kjemiske midler – dette for å unngå å endre materialets uttrykk. Det benyttes I dag sterke kjemiske stoffer som kan skape skygge effekter eller skjolder. Har dette skjedd kan vi mange steder fjerne helt eller redusere såkalte skyggeffekter .
Før
Etter
Fjerning av fugeslør og betongslag før bilde
Under rensing

Kaldtvanns rens

Trykk kan endres fra 20-200 BAR. Skånsom metode og med begrenset effekt.

Ulempen er at den som regel ikke gir nok effekt.
Skånsom metode og kan være egnet på steder der steinen kan ha skår i seg og dersom fasadevask utføres i sesong hvor det kan være temperatur omslag.

Varmtvanns rens

Kraftigere metode enn kaldtvann.

Observasjon av visuelle skader i underlaget som sprekker og åpninger.

 • Valg av hensiktessmessig trykk fra 20 – 200 BAR
 • Spredning av vann
 • Valg av dyser for spredning
 • Avstand til materialle
 • Temperature pay underlug
 • Hardheten på fug
 • Behov for forvanning
 • Sensitive materialer og av historisk verdi

Vurderinger er gjort etter et forsiktighetsprinsippet. Skånsomme metoder er alltid mest hensiktsmessig.

Kunnskap og vurdering av ovnefornevnte punkter gjør behov for kjemiske løsninger til et minimum. Bruk av kjemiske midler er ofte fordyrrende og kan endre det visuelle materialet.

De fleste i bransjen benytter sterke kjemiske stoffer som kan øke risiko for å skape skygge effekter/skjolder.

Vann & kjemisk rengjøring

Benyttes hvor skånsomme metoder er forsøkt og ikke gir tilstrekkelig effekt.

F.eks. oljefjerning på monumenter etc.

Rust fjerning granitt

Som oftest bruker vi biologisk nedbrytbare produkter men, vi har lenser for oppsug og kan deponere restavfall fra første rensing.

Fjerning av tagging og Antigrafitti beskyttelse