Rengjøring av terrazzo

Alt du trenger å vite om rengjøring av terrazzo
Dersom man tar godt vare på terrazzo gulv, kan de vare i flere generasjoner. Daglig renhold kan utføres med en fuktet mikromopp på et gulv eller en fuktig klut på benker og andre overflater et par ganger i uken. Om det er snakk om større arealer kan gulvvaskemaskin benyttes. Ved slik bruk er det viktig med et godt avsug, godt børstetrykk, at det gis virketid og velges riktige pads og børster ved behov. For best resultat bør det anvendes en tilpasset steinsåpe for terrazzo.
Det daglige renholdet er meget viktig for vedlikehold av terrazzoda småstein og sand kan føre til riper i overflaten på terrazzo-gulvet.

På hovedsiden av denne terrazzo-portalen kan du se en tabell med forskjellige typer tarrazzo og deres egenskaper. Her viser vi at terrazzo som er matt slipt krever mest kunnskap for å holde rent. Det blir noe enklere om det er slipt, men enklest blir det om det er polert og smussforsterket.

Terrazzo er et materiale som er sårbart ovenfor syreholdige væsker som vin og juice. Sure stoffer kan lage flekker i materialet. Over tid vil ofte terrazzoen i tillegg få smuss og møkk tråkket ned i overflaten.

Hvor sårbar terrazzo-steinen er kommer litt an på hva den er laget av. Hardere materialer trekker væsken til seg i mindre grad, mens «mykere» eller mer porøse materialer er mer utsatt for flekker fordi væsken lettere trekker inn. En del terrazzo inneholder marmor.

For mer informasjon om marmor kan du gå til marmor-portalens hovedside.

Tips for rengjøring av terrazzo i egen regi

  • Ved bruk av steinsåpe med høyt fettinnhold, bør overflaten periodisk renses med spesialmidler for terrazzo for å fjerne overskuddsfettet.
  • Det finnes produkter som bare renser og produkter som både renser i tillegg til å gi beskyttelse mot flekker.
  • Unngå klor og sterke kjemikalier som har en lav PH-verdi.
  • Vaskemidler med nøytral PH-verdi er optimalt.

Noen typer steinsåpe

Dersom man rengjør spesielt møkkete gulv med flekker, er det viktig å bruke nøytrale rengjøringsmidler etter produsentens anvisninger. La rengjøringsmiddelet virke på overflaten i noen minutter. Det vil kunne løse opp fett, smuss og andre flekker. Deretter kan rengjøringsmiddelet fjernes helt.

Hvis flekken har trukket ned i overflaten, er det noen ganger mulig å selv fjerne den ved hjelp av vanlig sandpapir eller våtslipepapir. Da bør overflaten være våt! Personer uten erfaring eller ekspertise innen rengjøring av naturstein bør vise stor varsomhet.

Merker og flekker som ikke har trukket ned i terrazzo-overflaten, kan skrapes forsiktig bort. Her kreves det stor varsomhet slik at det ikke oppstår ytterligere skader i gulvet. I verste fall kan et mislykket forsøk på rengjøring av terrazzo-gulvet føre til enda større utgifter i form av ekstra vedlikehold i tillegg til rensing. For best mulig resultat anbefales det i disse tilfellene å få profesjonell assistanse.

De aller fleste vil oppleve at terrazzo på et eller annet tidspunkt må overhales av profesjonelle aktører, selv i tilfeller der daglig renhold gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Husk også at terrazzo utendørs gjerne krever grundigere renhold og vedlikehold enn terrazzo innendørs.

Spesialkompetanse på renhold av terrazzo

Stonetech er en nisje- og kunnskapsbedrift som har spesialisert seg på rengjøring, vedlikehold og reparasjon av naturstein, som terrazzo, i hele landet siden 2002.
Kontakt oss
Stonetech utfører både rengjøring og rens av terrazzo, samt fugerens der det er nødvendig.

Terrazzo-rens

I de tilfeller der terrazzo-gulv blir profesjonelt rengjort, varer de gjerne svært lenge. Derfor kan rens på lang sikt være besparende for gulv som opplever stor trafikk på daglig basis.

Stonetech har de maskinene og kompetansen som skal til for at terrazzo-gulvene skal holde seg fine år etter år.

Først foretar vi en visuell vurdering. Her vil vi kartlegge omfanget av og årsakene til tilsmusningen. Ved rens og vask av terrazzo vil vi alltid vurdere de mest skånsomme metodene først.

Det finnes en del effektive teknikker som har blitt brukt siden oldtiden, men det krever tålmodighet og kunnskap. Derfor velger mange å ta snarveier.

Med vår tilnærming bruker vi spesialkjemiske midler som kan løse smuss, olje og animalsk fett. For flekker og smuss som krever ekstra arbeid, bruker vi maskinell slipe-rens med diamanter og rensepasta.

I tillegg har vi egne støvsuger-munnstykker med spesialbust som ikke lager overflateriss.

Vi har god erfaring og kunnskap om flekkfjerning fra følgende områder:
-Tape
-Reduksjon av silikon vann/glattemiddel
-Frukt
-Mat/syltetøy etc.
-Rødvin
-Kaffe
-Blomster
-Blod
-Maling

Kontakt oss

Fugerens av terrazzo-fliser

I tilfeller med terrazzo-fliser er det naturlig nok en del fugemasse, og denne vil over tid miste sin farge eller bli møkkete. I vår profesjonelle fugerengjøring benyttes både fugebørster og fugerens. Operasjonen kan utføres både manuelt og maskinelt, eller ved en kombinasjon av disse, ut ifra hva som er hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Ved manuell fugerens bruker vi en del spesialverktøy.
Kontakt oss

Skadende behandling for terrazzo

Etter å ha jobbet i bransjen i mange år, ser vi at mange ufaglærte renser terrazzo og påfører følgeskader. Der hvor feil metoder har vært benytter, dannes det gjerne skjolder på terrazzoen. Noen ganger går misbruket også utover sement, kalk og fug.

Tidligere ble såkalt polymer-behandling benyttet på terrazzo. Dette er en slags polering som legges på overflaten av terrazzo-gulvet. En slik behandling har vi gått bort ifra fordi det kan gi utfordringer og store vedlikeholdskostnader på sikt. Estetisk får man også en annen overflate enn det som var tiltenkt; ett billig plastikk-utseende som kan lede til at terrazzoen får gule flekker.

Slike metoder anvendes ofte av rengjøringsbyråer, og gjør det vanskelig å restaurere terrazzoen tilbake til sin naturlige tilstand. Store mengder vannsprut ved denne type behandling kan også føre til logestikkproblemer ved selve operasjonen. Derfor er det viktig å passe på at man benytter en seriøs aktør som har fagkunnskap på terrazzo.